توستر, کلیپ های آموزشی

لا تقلق بشأن انقطاع الغاز مع دفاية كوبكس

با بخاری کوپکس نگران قطعی گاز نباشید